Deze video is toegankelijk voor TJIL leden.

Workshop: Gedrag & Reactie

Deze video is toegankelijk voor TJIL leden.

Wat denk je? Wordt jouw gedrag (deels) bepaald door het gedrag van anderen, of bepaal jij altijd zelf je reactie?

In deze opname van een eerdere live sessie, laten we verschillend gedrag zien en hoe jij daar altijd constructief en volwassen op kunt reageren.

In deze workshop staat het “Ouder – Volwassene – Kind” model centraal om inzicht te krijgen in de gedrags rollen die we in kunnen nemen.

Gedrag en reactie: Volwassene, Ouder, Kind model

Tijdens deze workshop wordt o.a. verwezen naar:

[Artikel] “Doe eens normaal joh!” en betere manieren om met anderen te verbinden (op relatie, proces en inhoud)